Vår visjon

VANVIKAN
i
SENTRUM

med alle – for alle

VIS MÅLSETNING

Være en infosentral, pådriver og møtested både for alle her i bygda og ellers alle som ønsker info om Vanvikan.

Fremme og forene næring, kultur, miljø, idrett, lag og foreninger.

Være en aktiv pådriver for Vanvikans interesser ved å være et hørings-
og samarbeidsorgan ovenfor kommunen og andre offentlige og private innstanser.

VIS skal være en drivkraft for åutvikle Vanvikan og samordne aktiviteter i bygda.

 

 

Ønsker du å være med å slå et slag for bygda vår, vær med på å gjøre en forskjell! Meld deg da inn som medlem i VIS

Sammen blir vi sterke, og kan flytte fjell…
Med de oppgaver vi skal jobbe med framover, er det viktig at vi står sammen. Vi nevner bl.a. hurtigbåtsambandet, kommunens reguleringsplaner, flere tomter, planarbeid for Vanvikan.

Ikke nøl, bli medlem i VIS ved å betale inn kr 100.- på konto nr: 1503.74.71965.
Husk å oppgi navn, mobilnummer og mailadresse.

 

  • Tomter i Vanvikan – nye felter, Kommunens samfunns og arealplan – utarbeidet en oversikt over mulige tomteforslag som ble levert Næringskomiteen i oktober
  • VG skole – forslag til plassering
  • Arnfjæra – oppgardering
  • Aktivitetssenter – Cross, paintball, sykkel mm.