SISTE NYTT

 

Siste nytt:

Årsmøte for 2018, referat.

 

Årsmøte
VIS – Vanvikan i Sentrum
mandag 27. mai, kl 19.00
på Sjølyst

 

Saksliste:

 1. Valg av møteleder – Rigmor
 2. Valg av sekretær – Dag Jøran
 3. Godkjenning av innkalling. – Godkjent
 4. Behandle og godkjenne VIS årsmelding – Godkjent
 5. Behandle og godkjenne VIS regnskap – Godkjent
 6. Behandle og godkjenne VIS budsjett – Godkjent
 7. Fastsette kontingent, Styrets forslag for 2019:
 • Enkeltmedlem 100 kr
 • Husstand: 200 kr (foreldre og barn u. 16 år)
 • Næringsmedlem: 200 kr
 • Lag og foreninger: 200 kr

 

 1. Valg: På valg 2019

Leder for                         1 år

Styremedlem for             2 år

Styremedlem for             2 år

Varamedlem for              1 år

Varamedlem for             1 år

VIS revisor for                1 år

Valgkomitemedlem for 2 år

Valg av to til å skrive under protokollen/ utskrift – Jon Tviberg , Paula Sollie.

 

Etter årsmøtet tar vi en kaffe med prat rundt bordene.

 

 

 

Årsmelding Årsmøte VIS for 2018

 

Styret har i 2018 bestått av:

Leder:                           Rigmor Halsli
Nestleder:                   Raymond Balstad
Kasserer:                    Trond Damhaug
Sekretær:                    Dag Jøran Ness
Styremedlem:            Erlend Lund

Varamedlem:             Eva Våbenø
Varamedlem:             Grete Saus

Vallgnemd:                Bjørn Andresen
Valgnemd:                 Odd helge Korpan

Revisor:                      Øystein Wanvik

Varamedlemmer ble innbutt på alle styremøter.

Møter m.m:

 • 2 planlagte styremøter, flere uformelle møter
 • 2 dugnadskvelder i Arnfjæra
 • 1 Årsmøte
 • Familiedagsmøter. Gjennomføring sammen med arrangementsgruppa, evalueringsmøte

Hovedsaker VIS har tatt for seg på møtene:

 • Skolestruktur – Møte med flere fra skole og foreldre etter ønske. Forfattet et innspill og levert politikerne.
 • Barnehagelokalisering, vekket folk og fikk de logget på. Kom med innspill om plassering øverst i Arnfjæra, og den blir mest sansynlig valgt,
 • Innspill til Arealplan Inre Fosen kommune, Boligutvikling, Møteplasser, VG Skole, Hurtigbåt / knutepunkt, Natur og havneområde. Fikk tegnet et forslag på plassering av VG Skole for å visualisere mulig størrelse og arealbruk.
 • Familiedag – sammen med Familiedagsgruppa. Mange møter før, jobb i forbindelse med arrangementet, evaluering etterpå. Velykket arrangement. Med mye gratis opplegg for barna, snekre båt for sjøsetting i en liten dam, dyrehjørne, sanddunge, hoppeslott og gatekritt. I tillegg var det hesteridning for barna.
 • Kinodrift i Vanvikan, VIS er en av aksjonærene og gikk inn med 5000 kr
 • Arnfjæra, har begynt å rydde og slå. Men venter enda på at kloakken skal ordnes.
 • VIS stilte med nisse og Raymond ordnet med juletre.

Godkjent.

 

 

Budsjett

Budsjett VIS 2019 2019
Tekst Inn Ut
Betalende medlemmer, 8000,00  
Overskudd Familiedag, inkl tilskudd 10000,00  
Tilskudd div. søknader, grasrotandel 7000,00  
Hjemmeside, drift facebookside, årsavgifter mm.   5000,00
Annonser, flygeblad, porto, utskrifter, leie   5000,00
Arnfjæra 65000,00 65000,00
Prosjekt i bygda   30000,00
Bruk av midler i banken 15000,00  
105000,00 105000,00

 

Valg 2019

 

Disse har vært i styret og utvalg i 2018

 

Leder:                     Rigmor Halsli                   på valg for 1 år           Tar gjenvalg

Nestleder:             Raymond Balstad             Ikke på valg

Sekretær:              Dag Jøran Ness                 Ikke på valg

Styremedlem:      Erlend Lund                      på valg for 2 år           Tar gjenvalg

Styremedlem:      Trond Damhaug                på valg for 2 år           Tar gjenvalg

Varamedlem:       Eva Våbenø                      på valg for 1 år           Tar gjenvalg

Varamedlem:       Grethe Saus                       på valg for 1 år           Tar gjenvalg

 

Valgkomite          Bjørn Andresen                ikke på valg

Valgkomite:         Odd-Helge Korpan           på valg for 2 år           Tar gjenvalg

 

Revisor:               Kristin Wanvik Hagen      på valg for 1 år           Tar gjenvalg

 

 

Mvh

Styret for VIS

 

 

 

KOM PÅ IDEDUGNAD – MANDAG 3.12. KL 18
 
Idedugnad på Vanvikan Samfunnshus om følgende tema:
Sambruk av lokaler i videregående skole
Førstkommende mandag 3. desember 2018, 18:00 – 20:00
 
Informasjon:
Hvilke behov har lokale organisasjoner, kulturliv, næringsliv og innbyggere for tilpassede lokaler i ny videregående skole?
 
Klokken 18 – 19 for alle innbyggere og organisasjoner
Klokken 19 – 20 for organisasjoner som er brukere av samfunnshuset
 
Fylkeskommunen og kommunen ser flere muligheter:
A. Videregående skole kan samlokaliseres med:
Næringsutvikling og handelsvirksomhet
Kulturskole, bibliotek og voksenopplæring
B. Videregående skole kan ha sambruk med:
Lag og foreninger
Innbyggernes behov for arrangementer
C. Videregående skole kan få:
Aula/flerbrukssal og konferanserom
Kantine med produksjonskjøkken

 

Bildet kan inneholde: juletre

 

 

Sett av søndag 26. august, på havna i Vanvikan.
Ta kontakt hvis du ønsker å stille med bod eller delta med noe.
Vær med å skap en magisk dag 🙂

Samme priser å delta som tidligere.
200 kr for infobod og 400 kr for salgsbod (ca 3 meter).
200 kr for leie av teltplass, 50 kr for strøm.
Barna står gratis på bruktmarkedet.
Ennå mulig å bestille bodplass 

_____________________________________________________________

Da har vi endelig fått kino i Vanvikan igjen. Første film var Mamma Mia og den ble vist lørdag 28.7.

Filmene vises i Vanvikan Samfunnshus og det satses på 5 kinovisninger i uka, på en ukedag og søndag, hver uke.

Gå inn på kinoens hjemmeside for å bestille billetter og lese om kinoprogrammet:

TRYKK HER

 

__________________________________________________________

Referat fra Årsmøtet til VIS

Årsmelding VIS for 2017

Pris for medlemskap

 • Enkeltmedlem 100 kr
 • Husstand: 200 kr (foreldre og barn u. 16 år)
 • Næringsmedlem: 200 kr
 • Lag og foreninger: 200 kr

På valg 2018

Disse har vært i styret og utvalg i 2017

Leder:                    Rigmor Halsli                 på valg for 1 år           Tar gjenvalg

Nestleder:              Raymond Balstad           på valg for 2 år           Tar gjenvalg

Sekretær:               Dag Jøran Ness               på valg for 2 år           Tar gjenvalg

Styremedlem:        Erlend Lund                    Ikke på valg

Styremedlem:        Trond Damhaug              Ikke på valg

Varamedlem:         Eva Våbenø                     på valg for 1 år           Tar gjenvalg

Varamedlem:         Grethe Saus                     på valg for 1 år           Tar gjenvalg

Valgkomite            Bjørn Andresen               på valg for 2 år           Tar gjenvalg

Valgkomite:           Odd-Helge Korpan         ikke på valg

Revisor:                 Kristin Wanvik Hagen    på valg for 1 år           Ikke forespurt

 

Møter m.m.

 • 4 stk Styremøter
 • 1 Frokostmøte, med Tone Wickstrøm fra kommunen
 • Styremøte ang skolestrukturen, sammen med flere. Etter initiativ fra andre utenom styret.
 • 1 Møte ang oppstart av næringsforening. Dette blir tatt tak i 2018 med hjelp fra omstillingsprogrammet for IF kommune
 • 1 Årsmøte
 • Deltok på møte om flerbrukshus ved Leksvik VG Skole
 • Familiedagsmøter. Gjennomføring sammen med arrangementsgruppa, evalueringsmøte

Hovedsaker VIS har tatt for seg på møtene:

 • Innspill til Arealplan Leksvik kommune, Boligutvikling, Møteplasser, VG Skole, Hurtigbåt / knutepunkt, Natur og havneområde
 • Søknad Sparebankfondet – avslag. Vi søkte om midler til oppgradering av Møteplasser i Vanvikan. Søkte om ca 277.000.
 • Mottok 56.000 kr fra Rissa Kraftlag og Next Gentel etter fibersatsning. Dette var 500 kr pr signert avtale.
 • VIS opplegg ang arealer til tomter er tatt med inn i planprogrammet. Vi følger med utviklingen og ser om vi må gjøre flere innspill.
 • Familiedag – sammen med Familiedagsgruppa. Mange møter før, jobb i forbindelse med arrangementet, evaluering etterpå. Velykket arangement. Med mye gratis opplegg for barna, snekre båt for sjøsetting i en liten dam, dyrehjørne, sanddunge , hoppeslott og gatekritt. I tillegg var det hesteridning for barna. Takker også Arnulf Koteng for bidrag med salg av blåskjell til inntekt for VIS.
 • Kjøp av 15 nye benker fra elevbedriften i Leksvik VG Skole, til oppsetting på Havna og flere andre steder. VIS har da til sammen kjøpt 25 benker.
 • Midlertidig ferdigstilling av parkeringsplass for Arnfjæra. Den ble søkt brukt ved opparbeiding av gangvei, noe som forenklet arbeidet deres. De oppgarderer den etter seg.
 • Kinodrift i Vanvikan, VIS stiller oss bak gruppa som jobber. Både Rigmor og Dag Jøran fra Vis styret er med i kinogruppa. De har kommet godt i gang og håper på oppstart i slutten av mai, hvis alt går etter plana.
 • Innspill til trafikksikkerhet. Vi ser at vårt tips om Barnetråkk til FAU og rektorer for kartlegging ble tatt inn i planarbeidet. Her har barna vært med på kartleggingen.
 • Arnfjæra, Det var veldig blaut i fjæra, men vi fikk gjort noe. Brynjar og Raymond har gjort en stor jobb med gravemaskin og traktor. Har begynt å planere ekra, laget nytt bekkeløp for vannet som har gravd sundt samt kapping av trær på dugnad.
  Fikk oppsatt wc av kommunen, da vi fikk tips om at nærområdet ble brukt til do. Har søkt om midler til oppsetting av permanent WC, ser hva vi får til i 2018.
 • Kjøpte domene vanvikan.no når kommunen slapp dette fri. Vi har enda ikke tatt det ibruk.
 • VIS ble forespurt og var med på deler av juletretenninga. Vi stilte med nisse og Raymond ordnet med juletre.
 • Hjemmesiden vår er bra besøkt, og især kalenderen. Vi drifter både denne og facebooksiden som blir mye brukt til info og annet som folk legger inn selv.
 • VIS lagde et INFO hefte med annonser for næringsliv i Vanvikan, med bl.a. aktivitetskalender.

Det er 38 voksne betalende medlemmer og 15 unge som er medlemmer via foreldrene.

 

 

 

 

 

Ang Skolestrukturen i Indre Fosen Kommune.
En nedsatt gruppe har kommet med en innstilling ang hvor ungdomsskoles skal være. Deres innstilling er at Vanvikan og Stadsbygds ungdomsskoleelever blir samlet på Åsly. Dette er det mange som ikke er enige i. Gå inn på denne linken og les hele innstillinga med begrunnelse:

TRYKK HER

_____________________

INFOHEFTE I HELE VANVIKAN.

Til næringsliv, butikker og lag/foreninger i Vanvikan

Har du/dere info eller annonser som ønskes ut i Vanvikan – NÅ?
siste frist 29.1….

Grunnen til denne kontakten er at det vil bli sendt ut et flygeblad i posten mellom 1. og 6. februar.

Da slo tanken oss; Er det kanskje flere som kunne tenkt seg å bli med, så kan i felleskap gå sammen om å lage et hefte som vi sender ut samla!!! VIS – Vanvikan i Sentum tar derfor kontakt og blir stående som organisator for heftet.

 

_________________________________

 

Offisiell åpning av HUNT 4-stasjonen

tirsdag 16. januar 2018, 10:00 – 11:30

Informasjon

HUNT 4 feltstasjon i Leksvik har offisiell åpning tirsdag 16. januar klokken 10:00. Da markerer vi at feltstasjonen for HUNT 4 Nord Trøndelag er åpnet!

Inngang i sokkelen under helsetunet.

Mer informasjon om HUNT4-undersøkelsen i Leksvik

Program:

Det blir snorklipping og appell ved ordfører Steinar Saghaug, kulturelt innslag fra kulturskolen og toraderan.
I tillegg blir det servering av HUNT-kake, frukt og forfriskninger. Det blir også mulighet for å komme å se på på de ulike stasjonene som deltakerne skal innom.
Dere vil også møte feltpersonellet som er rekruttert lokalt og som drifter feltstasjonen.

Hvorfor delta på HUNT?

Du gir et stort bidrag til framtidig helseforskning og hver enkelt deltaker får en gratis helsesjekk.
Det igjen bidrar til bedre livskvalitet i en friskere befolkning, bedre behandling av sykdommer og ny kunnskap om hvordan forebygge sykdom.

Alle voksne innbyggere (20+) i tidligere Leksvik kommune blir invitert til og komme hit og la seg HUNT-undersøke i løpet av åpningsperioden fram til 1. mars.

Velkommen!

 

___________________

 

DA er Indre Fosen en realitet.

Rissa og Leksvik kommuner er historie og vi skal sammen bygge den nye kommunen vår.

Spennende tider og nye muligheter.

 

Folkemøte med tema utvikling av Indre Fosen kommune

mandag 20. november 2017, 18:00 – 21:00

Merknad: Vanvikan samfunnshus

Informasjon

Velkommen til folkemøter:

 • Ordføreren har ordet!
 • Helse- og omsorgstjenester i Indre Fosen kommune
 • Visjon og verdier for den nye kommunen
 • Boligpolitikk (kun Vanvikan og Leksvik)
 • Informasjon om kommunedelplan Vanvikan (kun Vanvikan)

———————————————————

Spørreundersøkelser på nett

Vi har nå rettet opp i en tidligere feil, som gjorde at flere i samme husstand ikke kunne svare på undersøkelsen.

image004

Så langt har 15 barn eller ungdommer besvart undersøkelsen. Gjennomsnittsalderen på de som har svart er 8,9 år.

Resultatene viser at nesten alle barn/ungdom møtes enten på skolen/barnehagen eller gjennom idrettsarrangement.

Synes du resultatene stemmer? Vær med og gi din stemme. Gå inn på https://no.surveymonkey.com/r/XZW83DM (barn)

____

Hele 93 voksne besvart undersøkelsen. Gjennomsnittsalderen på de som har svart er 43,8 år.

image009

Resultatene viser at folk flest treffes på butikken, på idrettsarrangement, på besøk hos andre, eller på kafe/pub.

image012

 

Samtidig sier 81% av 89 som har svart på spørsmålet at de ønsker å gå eller sykle mer i hverdagen. Folk flest vil også velge å gå til sentrum, selv om de må gå fra Rørvikkrysset:

image010

Har du ikke sagt hva du mener enda? Du kan fremdeles komme med innspill, hvis du går inn på https://no.surveymonkey.com/r/X6YZGCX (voksne)

_______________________

 

Da er nok en fantastisk Familiedag over.
Mytti trivelig folk og unga som kosa sæ med både aktiviteter og bruktmarked.
Vi har fått masse gode tilbakemeldinger og det takker vi for – det varmer.
Vi diskuterer alt på hva vi kan forbedre og bygge videre på,
for enkelte ting har fortsatt forbedringspotensiale.
VIS ønsker å gi en takk til alle som stilt opp med stand og opplegg for store og små, dåkk e alle viktige brikker for dagen.

Oversikt over loddvinnere og sponsorer legges inn når den kommer.

Samarbeidspartnere og hjelpere 2017:

 • Robertsen – takk for lån av Skapbil til Scene, passa perfekt.
 • John Arne Tømmerdal – bruka av lydanlegg, lyden bar derfor mye bedre en tidligere år. Og for taffelmusikk og underholdning.
 • Deep Green – Ungdommer fra Vanvikan og Rissa som har eget band
 • Aud Rømma – spilte og sang fra scenen
 • Anne Halonen m.m. – Dans på området
 • Brannvesenet i Vanvikan – opplegg for barn og Brannbamsen Bjørnis på besøk
 • Ramudden – bruk og oppsett av gjerder til sikkerhet og skilt til info
 • Coop, Stranda Fjordsenter, Vanvikan Eiendom og Leksvik kommune for bruk av områdene
 • 9. klasse ved Vanvikan Skole for salg av lodd, der 50 % gikk til klassens turklasse
 • Vertshuset Landgangen – bespisning etter endt opprydding, namnam
 • Norge Skjell, v. Arnulf Koteng – Solgte blåskjellsuppe til inntekt for VIS
 • Nikis Gårdsbutikk – kom med 3 kopplam, veldig populært
 • Anne B S Sæther – tok med 3 søte og myke kaniner
 • Skulle ha høner, men Mikkel Rev hadde forsynt seg ei natt ☹
 • Janne Bremeraune – To snille hester til ridning på Havna
 • Vanvikan Båtforening – Fiskekonkurranse
 • Crazy Coyote – Ribbkjøring

Stander på dagen

 • Vi talte 28 boder på Bruktmarkedet, der barn og unge hadde tatt oppstilling med egne boder og egne varer. Stor stemning og masse folk innom markedet.
 • VIL – Stander, konkurranser og Balldropp
 • Kirsti Storsve – egenproduserte sølvsmykker
 • Amina – Lakris og egenprodusert handverk
 • Fosen Anleggsservice – Maskiner og utstyr
 • Remi Lyshaug – El bil
 • 9. klasse – loddsalg og salg av is/brus
 • Indre Fosen kommune – info arealplan mm.
 • VIS – grilling av pølser og Hamburgere
 • Stranda Fjordsenter – salg av Vårruller mm.
 • Søtt og Sånt – kaker, søtt mm.
 • Fosen Gårdsysteri – Selvlagde oster mm.
 • Husflidlaget – egen produksjon
 • Per Walmsnes – selvlagde kniver
 • Anne Grethe Melting – Tuppervare
 • Leksvik LHL – Stand med info
 • Rissa Kraftlag – bl.a. solcelleteknologi
 • Fagforbundet – infostand
 • Partier med infoboder: SP, Ap, SV, H, FrP

Ellers hadde vi et område der ungan ( og voksne ) kunne bygge sin egen båt og sjøsette den i et stort basseng, 2 hoppeslott og en stor sanddunge med leiker.

Og ikke forglemme alle i VIS og Familiedagsgruppa m.fl for innsatsen før, under og etter dagen ?
Vi gleder oss alt til neste år og har alt begynt med tanker og planer for neste familiedag.

 

___________________________________

 

Flygeblad til plakater2017 copy

Logo Familiedag 2017

Søndag 27.8 kl 12 – 16

Vil du være med på Familiedag i Vanvikan,

søndag 27.8.2017, kl 12 – 16

Vi håper årets arrangement vil bli minst like bra som før, med masse folk og stor stemning.

Dagen vil bli annonsert i Fosna Folket og ved flygeblad i Vanvikan og Plakater bl.a. i Leksvika, Rissa og Stadsbygd.

For at vi skal ha mulighet til å ha kontroll med tingenes tilstand ønsker vi en påmelding for å ha oversikt over hvem og hvor mange som ønsker å stille med stand på dagen.

Vi har derfor satt opp en innbydelse med info om Familiedagen.
Det er også satt en lav pris for deltagelse i år og i denne prisen ligger annonsering, nytten av selve
opplegget, betaling til innleid utstyr og andre utgifter tilknyttet arrangementet.

Mvh VIS – Vanvikan i Sentrum

Kontaktinfo:
Rigmor: 957 88 854, Suna: 41611665

mail: familiedag@vanvikaninfo.no

Info kommer her etterhvert.:

 

Side 2 innbydelse 2017

 

____________________________

Da har vi sendt søknad og fått tilbakemelding på at den er mottatt, på utstyr til Møteplasser/leikeplasser i Vanvikan.

Søknaden er sendt Sparebankstiftelsen og  vi håper på deres støtte til dette viktige tiltaket. Vi oppfordret dere til å komme med info og forslag på hva som finnes, hva som er bra/dårlig og hva som kunne vært ønskelig.. Vi satte opp en søknad utifra initiativet og etter å ha sett litt på plassene.

De plassene det ble søkt på i denne omgang er:

Arnfjæra, Bjørganveien, Langnesveien, Trøanbakken, Vollaveien, Ratvikveien og Revgårdsveien.

Søknaden er på tilsammen 277.615 kr
og med en dugnadsinnsats på tilsammen verdi kr 124.320 kr

Så da er det bare å håpe på støtte, enten helt eller delvis. Å spytte i nævan og forberede seg på å ta i et tak for bygda 🙂

Her kan dere se hele søknaden: Søknad Sparebankfondet 2017

17. mai rundt omkring:

17. mai 17

17 mai kirka

17 mai Revveltun

Benker i Vanvikan. VIS håper at benkene blir godt brukt og at de blir tatt godt vare på. Slik at de kan være til nytte i mange år framover 🙂

VIS har nå fått i 15 nye benker for utsetting rundt om på plasser som trenger det. Leikeplasser, samlingsplasser, havna mm. Vi har da kjøpt tilsammen 25 benker for felles bruk til alle i Vanvikan.

Benk Dag    Benker Kurt

5 stk på Skoleområdet
3 stk på Havna
2 stk nedi Arnfjæra
1 stk på Leikeplassen i Trøanbakken
2 stk Gapahuken nedom Barnehagen
1 stk Kristinestien
1 stk Leikeplassen Langnesveien
1 stk Revgårdsveien Seter
1 stk Ute på Moloen
1 stk Sjølystfjæra

7 stk venter på å finne sitt sted.

__________________

Hei alle der ute som synes VIS har noe for seg og at vi gjør en god jobb for bygda.
VIS er helt avhengige av alle dere der ute. Både som supportere, medlemmer, støttespillere, medhjelpere og pådrivere 🙂 🙂
Vi håper derfor dere, både private og næringsliv vil støtte oss med deres medlemskap. Vi blir sterkere jo flere vi har i vår gruppe, så ta steget idag.
VIPPS til 11817 eller betal direkte inn på 4336.15.55326.
PS; Husk å skrive navn.
Enkeltmedlemskap: 100 kr
Familiemedlemskap: 200 kr
Lag / Foreninger: 200 kr
Næringer: 500 kr

_______________________

VIS håper at flere ønsker å bidra med sitt medlemskap i gruppa. Sammen er vi sterkere og mer slagkraftig når vi skal fremme forslag og komme med innspill til bl.a. politikerne. Det er mye som er i gang og mange baller som skal landes her i Vanvikan. VIS ønsker at dere gjør oss bedre ved å stå ved siden av oss og gi oss både støtte og råd.

Som det står i referatet fra Årsmøtet ble medlemsavgifta lik for de fleste, men satt ned for nærings/bedrift for å få med så mange som mulig.

VIPPS gjerne inn til 11817 eller betal inn på konto: 4336.15.55326.

Husk å skrive navnet ditt / deres på innbetalingen. Samt fornavn og evt. alder

Og ikke minst:
GJØR OSS BEDRE – GI OSS DINE INNSPILL OG MENINGER

Fra Årsmøtet:

Årets Styre:

 • Leder: Rigmor Halsli,valgt for 1 år
 • Nestleder: Raymond Balstad, 1 år igjen
 • Styremedlem:Dag Jøran Ness, 1 år igjen
 • Styremedlem: Erlend Lund, valgt for 2 år
 • Styremedlem: Trond Damhaug, valgt for 2 år
 • Varamedlem: Eva Våbenø, valgt for 1 år
 • Varamedlem: Grethe Saus, valgt for 1 år
 • ValgkomiteBjørn Andresen, 1 år igjen
 • Valgkomite: Odd-Helge Korpan, valgt for 2 år
 • Revisor: Kristin Wanvik. Hagen, valgt for 1 år

Årets medlemspriser:

 • Enkeltmedlem 100 kr
 • Husstand: 200 kr (foreldre og barn u. 16 år)
 • Nærings medlem: 500 kr
 • Lag og foreninger: 200 kr

Fullt referat fra Årsmøte i VIS kan du lese Referat Årsmøte i VIS for 2016

___________________________________________

Årsmøte VIS – Vanvikan i Sentrum
tirsdag 28. mars. I Vanvikan Båtforenings kl 19.00

Saksliste:

 1. Valg av møteleder
 2. Valg av sekretær
 3. Godkjenning av innkalling.
 4. Behandle og godkjenne VIS årsmelding
 5. Behandle og godkjenne VIS regnskap
 6. Behandle og godkjenne VIS budsjett
 7. Fastsette kontingent, Styrets forslag for 2015:
 • Enkeltmedlem 100 kr
 • Husstand: 200 kr (foreldre og barn u. 16 år)
 • Nærings medlem: 1000 kr
 • Lag og foreninger: 200 kr

 

 1. Valg: På valg 2015

Leder for                                  1 år
Styremedlem for                      2 år
Styremedlem for                      2 år
Varamedlem for                       1 år
Varamedlem for                       1 år
VIS revisor for                         1 år
Valgkomitemedlem for           2 år
Valg av to til å skrive under protokollen/ utskrift

 

Etter årsmøtet tar vi en kaffe med prat rundt bordene.

 

 

 

BILDER AV VAKRE VANVIKAN