TOMTER I VANVIKAN

Leksvik kommune har oppdatert oversikten over tomter i Vanvikan.
Se på kommunen hjemmesider:
Hvor er det pr. idag tomter for bygging i Vanvikan:
Ratvikåsen boligfelt:  
PDF som viser tomtene: Ratvikåsen Boligfelt
Plankart kommunen: https://www.leksvik.kommune.no/Handlers/fh.ashx?MId1=334&FilId=72
Bjørglia og Vanvikveien: 
Se her: Bjørglia + Vanvikveien
Plankart kommunen, se gult felt merket B10, definert som tett bebyggelse, altså rekkehus el. : 
https://www.leksvik.kommune.no/Handlers/fh.ashx?MId1=334&FilId=83
Kontaktpersoner i kommunen:
- Plankonsulent Antonios Bruheim Markakis tlf. 951 74 787
- Byggesaksbehandler Anne Lise Sætre tlf 74 85 51 39
Leksvik og Rissa skal slå seg sammen til nye Indre Fosen kommune 
innen 2018. Vi har plass til flere!