Nyttige linker og hjemmesider

Turer i Leksvik kommune – Turstier i Leksvik

_______________

Leksvik kommune

Vanvikan Barnehage
Borgly Barnehage

Vanvikan Skole
SFO Vanvikan Skole
Leksvik VG skole
Kulturskolen

Bibliotek
Frivillighetssentralen

Legekontor
Helsestasjon 
Leksvik Sykehjem
Hjemmetjenesten
Andre helsetilbud

Vei, vann og avløp
Brannvern og feier
Renovasjon
Tomt og Eiendommer – Ønsker du å bygge
Kommunale Avgifter og Gebyrer

Samfunnsdel Leksvik kommune

Bestillingstransport Leksvik kommune. bl.a. t/r Leksvik – Vanvikan på lørdager. 

Søke skjenkebevilling